Eesti keeles In English keeled
Raidman - Võlgade sissenõudmisagentuur

Inkasso

Sageli ei jagu võlaprobleemidega kokku puutuvatel firmadel ja eraisikutel aega ning teadmisi võlaprobleemide lahendamiseks. Teades kui palju aega ja närve võib kuluda võlgnevuse tagasivõitmine, oleme valmis Teid vabastama sellest ülesandest, et Teie saaksite tegeleda oma igapäevatööga.

Võlgade sissenõudmisagentuur Raidman lähtub oma töös Eesti Vabariigi seadusandlusest ning kasutab teenuse osutamisel seaduslikke meetodeid ja vahendeid. Võlaküsimuste lahendamise eelisteks riiklike institutsioonide ees, kes tegelevad analoogse probleemistikuga, on tööde teostamise avatus ning tulemuslikkus.


Igale probleemile on lahendus! Oleme järjekindlad- iga töö viime lõpuni!