Eesti keeles In English keeled
Raidman - Võlgade sissenõudmisagentuur

Võlabörs

Võlabörs on välja töötatud võlgade sissenõudmisagentuuri Raidman poolt teenusena nii juriidiliste- kui ka füüsilistele isikutele selleks, et luua võimalused võlanõuete täiendavaks realisatsiooniks kui ka omandamiseks.

Miks on mõtekas võlanõuet müüa?

Aga sellepärast, et tegevusetult seisev võlanõue Teile mingit kasu ei too! Üheks võimaluseks oleks sellise nõude realiseerimine võlgade sissenõudmisagentuuri Raidman vahendusel. Praktika on näidanud, et nõude edukaks lahendamiseks on vaja järjekindlalt otsida ka teisi reaalseid võimalusi. Võlanõude registreerimine meie võlabörsis suurendab tunduvalt Teie võimalusi raha tagasisaamisel!

Miks on mõtekas võlanõuet osta?

Aga sellepärast, et see on tulus! Mõttekas ja majanduslikult otstarbekas on igal juhul tutvuda Võlabörsil oleva informatsiooniga siis, kui Te soovite kelleltki midagi osta (maad-metsa, maja-suvilat, transpordivahendit, aktsiaid-osakuid jne.), sest meil müügis olevate võlanõuete pealt võite Te kokku hoida märgatava summa!