Inkasso

Sageli ei jagu võlaprobleemidega kokku puutuvatel firmadel ja eraisikutel aega ning teadmisi võlaprobleemide lahendamiseks. Teades kui palju aega ja närve võib kuluda võlgnevuse tagasivõitmine, oleme valmis vabastama Sind sellest ülesandest, et saaksid tegeleda oma igapäevatööga.

Võlgade sissenõudmisagentuur Raidman lähtub oma töös Eesti Vabariigi seadusandlusest ning kasutab teenuse osutamisel seaduslikke meetodeid ja vahendeid. Tööde teostamise avatus ning tulemuslikkus võlaküsimuste lahendamisel on Raidmani eelisteks riiklike institutsioonide ees, mis tegelevad analoogse probleemistikuga.

Igale probleemile on lahendus! Oleme järjekindlad – iga töö viime lõpuni!

Võlabörs ®

Võlabörs on välja töötatud võlgade sissenõudmisagentuuri Raidman poolt teenusena nii juriidiliste- kui ka füüsilistele isikutele selleks, et luua võimalused võlanõuete täiendavaks realisatsiooniks kui ka omandamiseks.

Miks on mõttekas võlanõuet müüa?

Aga sellepärast, et tegevusetult seisev võlanõue Sulle mingit kasu ei too! Üheks võimaluseks oleks sellise nõude realiseerimine võlgade sissenõudmisagentuuri Raidman vahendusel. Praktika on näidanud, et nõude edukaks lahendamiseks on vaja järjekindlalt otsida ka teisi reaalseid võimalusi. Võlanõude registreerimine meie võlabörsis suurendab tunduvalt Sinu võimalusi raha tagasisaamisel!

Miks on mõttekas võlanõuet osta?

Aga sellepärast, et see on tulus! Mõttekas ja majanduslikult otstarbekas on igal juhul tutvuda Võlabörsil oleva informatsiooniga siis, kui soovid kelleltki midagi osta (maad-metsa, maja-suvilat, transpordivahendit, aktsiaid-osakuid jne.), sest meil müügis olevate võlanõuete pealt võid kokku hoida märgatava summa!