Raidman pakub sulle:

Debitoorsete võlgnevuste sissenõudmine kohtuvälisel teel, kiirmenetluse – ja hagimenetluse korras

Ettevõtete asutamine ja müük

Füüsiliste- ja juriidiliste isikute taustuuringud

Kliendikaart

Õigusabi teistes valdkondades

Inkasso

Sageli ei jagu võlaprobleemidega kokku puutuvatel firmadel ja eraisikutel aega ning teadmisi võlaprobleemide lahendamiseks. Teades kui palju aega ja närve võib kuluda võlgnevuse tagasivõitmine, oleme valmis Teid vabastama sellest ülesandest, et Teie saaksite tegeleda oma igapäevatööga.

Võlgade sissenõudmisagentuur Raidman lähtub oma töös Eesti Vabariigi seadusandlusest ning kasutab teenuse osutamisel seaduslikke meetodeid ja vahendeid. Võlaküsimuste lahendamise eelisteks riiklike institutsioonide ees, kes tegelevad analoogse probleemistikuga, on tööde teostamise avatus ning tulemuslikkus.

Igale probleemile on lahendus! Oleme järjekindlad- iga töö viime lõpuni!

Võlabörs ®

Võlabörs on välja töötatud võlgade sissenõudmisagentuuri Raidman poolt teenusena nii juriidiliste- kui ka füüsilistele isikutele selleks, et luua võimalused võlanõuete täiendavaks realisatsiooniks kui ka omandamiseks.

Miks on mõtekas võlanõuet müüa?

Aga sellepärast, et tegevusetult seisev võlanõue Teile mingit kasu ei too! Üheks võimaluseks oleks sellise nõude realiseerimine võlgade sissenõudmisagentuuri Raidman vahendusel. Praktika on näidanud, et nõude edukaks lahendamiseks on vaja järjekindlalt otsida ka teisi reaalseid võimalusi. Võlanõude registreerimine meie võlabörsis suurendab tunduvalt Teie võimalusi raha tagasisaamisel!

Miks on mõtekas võlanõuet osta?

Aga sellepärast, et see on tulus! Mõttekas ja majanduslikult otstarbekas on igal juhul tutvuda Võlabörsil oleva informatsiooniga siis, kui Te soovite kelleltki midagi osta (maad-metsa, maja-suvilat, transpordivahendit, aktsiaid-osakuid jne.), sest meil müügis olevate võlanõuete pealt võite Te kokku hoida märgatava summa!